UGUSOZERA

Kugira urwaruka rukore ibirama mu kwiteza imbere, rurakeneye abarufata mu mugongo. Abo nabo borushi-gikira ni aba:

Abavyeyi

Bokundisha ibikorwa abana kuva bakiri bato bakabere-ka akamaro kavyo.

Abarongozi

Borondera imigambi y’iterambere ifasha urwaruka kwiyungunganya bakongera bakabakwirikiranira hafi mw’irangurwa ryayo.

Leta

Yoshiraho ikigega gitanga ingurane ku rwaruka rufise imigambi yo kwiteza imbere igaca ishinga umugwi wi-ga iyo migambi ukongera ugakwirikirana irangurwa ryayo.

Amashirahamwe mvukagihugu na mvamakungu

  • Yoshinga amashirahamwe menshi mu gihugu a-hurikiyemwo urwaruka.
  • Yotanga inyigisho zo kwigenza runtu n’izo kwiteza imbere.
  • Yotanga inyigisho zituma urwaruka rwigenza ru-ntu hamwe nizo kwiteza imbere.

 

 

BIGIRIMANA Madeleine

Share
Back to Top