Magazine N°151 KIGARAMA 2019

URWARUKA, IGITI CIZA CAMA IVYAMWA VYIZA!

Si agaseseshwarumuri aho babiri canke batatu bashize inguvu hamwe ngo barangure igikorwa ciza, ico gikorwa kiraheza kikavamwo ivyiza.

Share
Back to Top