M. Placide NTAHONSHIKIYE

01/22/2020 - 15:13

...

01/22/2020 - 12:59

I. IGITI CIZA CAMA IVYAMWA VYIZA: UMUGAMBI UMAZE GUSHIKA KU BISHIMISHIJE...

11/26/2019 - 15:58
  1. Ikigo Ubuntu kirajwe ishinga n’iki ?
    ...

11/26/2019 - 14:07

Kiremwa-muntu yamye na ntaryo yisanzura neza iyo ari mu...

07/06/2018 - 21:56

Ugushikiriza

Urwaruka tuvuga ni urwaruka rw’abigeme n’imisore rutagize cane cane amahirwe yo kuja mw’ishure rufise amahirwe make yo gushobora kuronka ibikorwa vyo-...

04/19/2018 - 14:19

Imyidogo y’abanyagihugu ishingiye ku ngaruka mbi zite-rwa n’abakobwa n’abagore batunzwe no gucuruza imibiri yabo irafise ishingiro. Ikibabaje gusumba ni uko umengo iyo myidogo ntaho ishika kuko umengo ntawuyakira. Ni...

04/19/2018 - 14:16
 

Wemera Imana canke utayemera, mbega umubiri w’umuntu yaba umwigeme, umugore, umusore canke umugabo, urashobora kuba igicuruzwa ? Kuki ? 

Sigura, utange n’uturorero

...

04/19/2018 - 14:12

Ibwirizwa rihindura igitabu c’amategeko mpanavyaha n° 1/05 ryo 22/04/2009 rirerekana neza ibijanye n’ubushurashuzi, ubumaraya, abo vyega hamwe n’ibihano bijanye. Twashimye rero kubibashikiriza ngo mubimenye ntihagire uwihenda ngo...

04/19/2018 - 14:09

 I.                    UBUMARAYA BISIGURA IKI?

  1. Ugushikiriza

Kuva isi ibaho hamye...

04/19/2018 - 14:05
  1. Reta:

-       Ugukinga ko ubumaraya buba mu gihugu: igikorwa ca mbe-re Reta yokora ni ico kurondera ibituma...

Back to Top